Instrukcje i dokumentacja

lista zmian

Wersia 2.2.49

Wersia wydania: 2021-05-04

  Zmieniono
  • w polu daty w powiadomieniach okresowych minuty do interwału co 10 minut

Wersia 2.2.48

Wersia wydania: 2021-04-29

  Zmieniono
  • domyślne sortowanie wyniku logów od najnowszych do najstarszych
  Naprawiono
  • przypisywanie użytkownika w firmie zarządzającej i transportowej w przypadku wyboru pola do sortowania id użytkownika
  • przekierowanie w firmie transportowej przy dodawaniu kierowcy i pojazdu na nowy widok w postaci boxów

Wersia 2.2.47

Wersia wydania: 2021-04-28

  Dodano
  • możliwość tworzenia szablonów numeru dokumentów z automatycznym resetowaniem licznika w zależnosci od wybranego okresu - co miesiąc, co rok, bez okresu
  • dodano efekt pływania do przycisków
  • placeholder do pół na lisatch
  • możliwość ustawiania szerokości i kolejności boxów wraz z zapisem ich konfiguracji do bazy danych dla każdego użytkownika
  • widgety w firmie transportowej - ilość kierowców aktywnych, ilość pojazdów aktywnych, ilość pobrań z karty kierowcy po terminie, ilość pobrań z tachografu po terminie
  • efekt pływającego podświetlenia do menu i zakładek
  • możliwość dodawania kontaktów w firmie transportowej
  • walidację mumeru w kontaktach
  • możliwość sortowania kolumn na listach dla wielu boxów
  • możliwość automatycznego usuwania wszystkich powiadomień danego uzytkownika podczas odpisywania od danego obiektu
  • możliwość dodawania powiadomień dla firmy zarządzającej i transportowej
  • możliwość dodawania powiadomień okresowych dla firmy zarządzającej i transportowej
  • widget do plików nieprzypisanych
  • umożliwiono usuwanie plików nierozpoznanych
  • dane użytkownika który uploaduje plik do systemu dla plików nieprzypisanych i nierozpoznanych
  • możliwość rozpoznawania załaczników w email wysyłanych jako winmail.dat
  • adres email do plików nieprzypisanych, nierozpoznaych jeśli zostały pobrane ze skrzynki email
  • automatyczne przypisywanie pliku do kierowcy po zmianie jego nazwy w plikach nieprzypisanych
  • masowe przypisywanie plików dla kierowców w plikach nieprzypisanych
  • masowe przypisanie plików dla pojazdów w plikach przepisanych
  • zlicznie wysłanych SMS w firmie zarządzającej
  • możliwość przekierowania na wybrany wcześniej adres url w przypadku braku zalogowania po udanym zalogowaniu
  • widget w firmie transportowej ilości wysłanych SMS w bieżącym miesiącu
  • możliość zmiany szerokośći kolumn w tabelach przez użytkownika i zapis konfiguracji do bazy danych
  • możliwość zapisywania powiadomień masowych dla obiektów nieaktywnych
  • możliwość wysyłania powiadomień tylko dla obiektów aktywnych
  • możliwość zaznaczania wszystkich elementów na liście masowych powiadomień także po użyciu filtrowania
  • zakładki domyślne do powiadomień kierowców i pojazdów
  • pole rodzaj pojadu do karty pojazdu
  Zmieniono
  • sposób wyświetlania komunikatów o błędach na komunikaty w formie popup
  • wydzielono widgety w firmie transportowej do oddzielnego boxu
  • moduł powiadomień został napisany od nowa - możliwość dodawania dowolnej ilości zakładek - dat, możliwość dodawania dowolnej ilości powiadomień dla danej daty, możliwość zapisywania dowolnej ilośći dat powiadomień, możliwość zapisywania dowolnej ilość szablonów powiadomień wraz ze zmiennymi wykorzystywanymi w szablonach SMS, możliwość wysyłania SMS testowego, zmieniono widoki powiadomień na bardziej czytelne i intuicyjne
  • moduł powiadomień masowych został napisany od nowa - możliwość ustawiania opcji modułu dla firm transportowych, kierowców lub pojazdów z poziomu fimry zarządzającej lub transportowej
  • moduł logów systemu został napisany od nowa - przeniesiono logi systemowe do bazy danych, możliwość fitrowania logów po zadanych parametrach, multi-selecty w filtrach, koloryzacja odczytanego widoku logów
  • kartę dodawania kierowcy z podziałem na dane podstawowe i daty kierowcy, daty dodatkowe
  • kartę dodawania pojazdu z podziałem na dane podstawowe i daty pojazdu, daty dodatkowe
  Usunięto
  • nagłówki opisowe

Wersia 2.1.47

Wersia wydania: 2020-12-16

  Usunięto
  • etykiety pół na listach
  Dodano
  • placeholder do pola wyszukaj na liście

Wersia 2.1.46

Wersia wydania: 2020-11-27

  Dodano
  • możliwość umieszczania prefixów (subdomen) w odrębnym pliku Prefixs.php

Wersia 2.1.45

Wersia wydania: 2020-11-24

  Dodano
  • mozliwość odbierania plików via email z więcej niż jednej firmy zarządzającej

Wersia 2.1.44

Wersia wydania: 2020-11-17

  Zmieniono
  • Nazwę katalogów firmy rzarządzajacej i firmy transportowej na nazwa skrócona plus nip

Wersia 2.1.43

Wersia wydania: 2020-10-06

  Dodano
  • Przyciski 'Sprawdź SMS' i 'Sprawdź IMAP' do zakładki 'Ustawienia sms/pliki via email' w firmie zarządzającej

Wersia 2.1.42

Wersia wydania: 2020-09-29

  Bezpieczeństwo
  • Zaktualizowano CodeIgniter do wersji finalnej 4.0.4 relase

Wersia 2.1.41

Wersia wydania: 2020-09-23

  Dodano
  • obsługę subdomen (separacja kilentów) - każdy klienta otrzymuje prefix dostępu do subdomeny i bazy danych

Wersia 2.1.40

Wersia wydania: 2020-08-28

  Dodano
  • w modułach użytkownicy, firmy zarządzające, kierowcy i pojazdy usuwanie znaków specjalnych i nadmiarowych spacji z danych wejściowych przed zapisem do bazy danych

Wersia 2.1.39

Wersia wydania: 2020-08-25

  Zmieniono
  • sposób wysyłania SMS na HTTPS XML API
  Dodano
  • potwierdzenie doreczenia SMS za pomocą zewnętrznego URL z TB2 /get-sms-reports?key=API_KEY&smsid=SMSID&status=STAN&date=DATA&reason=PRZYCZYNA
  • parametr smsid do plików log's do każdego wysłanego SMS oraz parametry id_drivers lub id_vehicles do każdego SMS wysłanego przez użytkownika
  • do automatycznego przypisywania plików z poziomu kierowcy lub pojazdu sprawdzanie daty odczytu każdego nowego pliku i zapis tylko najpóźniejszej daty

Wersia 2.1.38

Wersia wydania: 2020-08-06

  Naprawiono
  • w modułach użytkownicy, firmy zarządzające, kierowcy i pojazdy usuwanie znaków specjalnych i nadmiarowych spacji z danych wejściowych przed zapisem do bazy danych

Wersia 2.1.37

Wersia wydania: 2020-08-03

  Naprawiono
  • przypisywanie użytkownika w firmie zarzadzajacej tworzące zdublowany zapis do bazy w przypadku pierwszego przypisania danego użytkownika

Wersia 2.1.36

Wersia wydania: 2020-07-22

  Dodano
  • automatyczne zaznaczanie wszystkich child's w drzewku uprawnień przy zaznaczeniu elementu nadrzędnego
  • pole daty zapisu w historii plików kierowców i pojazdów

Wersia 2.1.35

Wersia wydania: 2020-07-21

  Zmieniono
  • nazwę Deska rozdzielcza na Pulpit
  • miejsce wersji programu na prawy górny róg pulpitu
  Dodano
  • wielopoziomowy bread_crumbs z wywołaniami wstecznymi
  • pole daty zapisu na listach plików nieprzypisanych
  • micro widgets dla menu w pilkach nieprzypisanych

Wersia 2.1.34

Wersia wydania: 2020-07-14

  Usunięto
  • komunikat powitalny z Pulpitu

Wersia 2.1.33

Wersia wydania: 2020-07-01

  Zmieniono
  • kryterium wyświetlania powiadamianych użytkowników w kierowcach i pojazdach zdejmując ograniczenie dla użytkowników należacych do danego użytkownika
  Dodano
  • wersję mobilną strony logowania

Wersia 2.1.32

Wersia wydania: 2020-06-30

  Dodano
  • przyciski skrórtów select-button w firmie transportowej

Wersia 2.1.31

Wersia wydania: 2020-06-29

  Dodano
  • dodatkową walidację zawartości pobranych danych z pliku kierowcy w modułach upload i unrecognized

Wersia 2.1.30

Wersia wydania: 2020-06-24

  Dodano
  • wersję mobilną wysuwanego menu od rozdzielczości mniejszej niż 1024px

Wersia 2.1.29

Wersia wydania: 2020-06-23

  Dodano
  • pasek przewijania do menu w wersji mobilnej

Wersia 2.1.28

Wersia wydania: 2020-06-20

  Dodano
  • przyciski skrótów nad zakładkami do modułów kierowców i pojazdów

Wersia 2.1.27

Wersia wydania: 2020-06-19

  Dodano
  • zapisywanie i usuwanie szablonu importu

Wersia 2.1.26

Wersia wydania: 2020-06-15

  Dodano
  • obsługę klauzuli multi UNION do CI Query Builder

Wersia 2.1.25

Wersia wydania: 2020-06-10

  Dodano
  • w plikach 'Nieprzypisane' usuwanie pliku kierowcy i pojazdu
  • walidację pliku nieprzypisanego pod kątem istnienia w bazie danych w module kierowcy, pojazdy i podczas tworzenia kierowcy lub pojazdu z plików 'Nieprzypisane'
  Naprawiono
  • wykluczając z wyszukiwania na listach pole 'actions'

Wersia 2.1.24

Wersia wydania: 2020-06-09

  Dodano
  • obsługę nowego formatu pliku tachografu - bajty nagłówka '76210400cd00'
  • listę plików 'Nierozpoznane', możliwość przenoszenia pliku do 'Nieprzypisane', dodawania kierowcy na podstawie pliku a także usuwania pliku

Wersia 2.1.23

Wersia wydania: 2020-06-04

  Dodano
  • automatyczne wypełnianie pola 'pesel' dla polskich kierowców w funkcjonalności 'dodaj kierowcę z pliku'
  • zabezpieczenie w przypadku wyłączenia danych uprawnień na koncie SU i zapisu tych uprawnień u użytkownika podrzędnego

Wersia 2.1.22

Wersia wydania: 2020-06-03

  Dodano
  • tworzenie kierowcy lub pojazdu z pliku kierowcy lub tahografu w plikach nieprzypisanych
  Zmieniono
  • sortowanie w historii plików, plikach nieprzypisanych kierowców i pojazdów na domyślne po 'dacie pobrania'

Wersia 2.1.21

Wersia wydania: 2020-06-02

  Zmieniono
  • miejsce zapisu konfiguracji skrzynki IMAP do pobierania plików kierowców i tachografu, przeniesiono do konfiguracji firmy zarządzającej "Ustawienia sms/pliki via email"

Wersia 2.1.20

Wersia wydania: 2020-05-27

  Dodano
  • pola interwał, licencja i firma transportowa na listach historia plików

Wersia 2.1.19

Wersia wydania: 2020-05-26

  Dodano
  • dodatkową obsługę błędu w przypadku niedostepności serwera danych GUS
  • sprawdzanie ilości dni następnego powiadomienia oraz zmniejszenie jego wartości o jeden w stosunku do poprzedniego jeśli wstawiono większą lub równą
  • chmurkę informacyjną do pola 'ignoruj' na liście

Wersia 2.1.18

Wersia wydania: 2020-05-25

  Dodano
  • masowe powiadomienia do firmy zarządzającej i transportowej
  • przypisywanie domyślnych powiadomień dla nowych kierowców i pojazdów
  Zmieniono
  • zmieniono nazwę zakładki w powiadomieniach na 'Potwierdzenie otrzymania pliku via email'
  • pozycję pola 'NIP' w firmie transportowej na drugie w kolejności
  • pozycję przycisku 'Dane z GUS' i umieszczono obok pola 'NIP'
  • sortowanie w polach select na ASC
  • zmieniono linkowanie w kierowcach z imienia na nazwisko
  • zmieniono na listach kierowców kolejność pól imienia i nazwiska

Wersia 2.1.17

Wersia wydania: 2020-05-20

  Zmieniono
  • wysyłanie powiadomienia -1 dni po terminie ograniczając do wysłania tylko jednego sms bez względu na ilość zapisanych powiadomień
  • miejsce zapisu w powiadomieniach pola 'co ile dni' do oddzielnej tabeli 'reminders_config'

Wersia 2.1.16

Wersia wydania: 2020-05-14

  Naprawiono
  • wyświetlanie listy użytkowników do przypisania w powiadomieniach kierowców i pojazdów w zależności od danej firmy transportowej, do której należą
  Dodano
  • ustawienia domyślne powiadomień do firmy zarządzającej i transportowej dla nowych kierowców i pojazdów
  Zmieniono
  • czas sesji i CSRF-tokens na 7200s (2h)
  • nagłówek CMS usuwając białą belkę przenoesząc z niej ikonę wylogowywania na niebieski pasek
  • zmniejszono wielkość zakładek i czcionki oraz jej kolor przy akcji hover
  • sprawdzanie uprawnień dla zakładek, wprowadzono uproszczoną jedną metodę dla wszystkich modeli, zaimplementowano w modułach - ManagementCompanies, TransportCompanies

Wersia 2.1.15

Wersia wydania: 2020-05-13

  Naprawiono
  • wyświetlanie listy firm zarządzających dla przypisanego użytkownika
  • wyświetlanie listy użytkowników w firmie zarządzajacej
  • wyświetlanie listy przypisanych użytkowników w firmie zarządzającej
  Dodano
  • utomatyczne przypisywanie użytkownika do firmy zarządzającej w przypadku przypisywania go do danej firmy transportowej

Wersia 2.1.14

Wersia wydania: 2020-05-13

  Dodano
  • moduł importu danych dla modułów 'drivers', 'vehicles'

Wersia 2.0.14

Wersia wydania: 2020-05-07

  Dodano
  • możliwość przypisywania szczegółowych komunikatów rezultatu dla każdej z metod walidacji

Wersia 2.0.13

Wersia wydania: 2020-04-27

  Dodano
  • zapisywanie numeru licencji do tabeli 'files'
  • wyświetlanie numeru licencji w plikach nieprzypisanych

Wersia 2.0.12

Wersia wydania: 2020-03-30

  Dodano
  • obsługę sprawdzania istnienia pola "temat" w e-mail'u wysyłającym pliki

Wersia 2.0.11

Wersia wydania: 2020-03-23

  Naprawiono
  • wyświetlanie listy kierwowców, pojazdów w firmie transportowej gdy firma nie posiadała kierowców, pojazdów

Wersia 2.0.10

Wersia wydania: 2020-03-17

  Zmieniono
  • wyświetlanie plików nieprzypisanych - kierowcy, pojazdy - które posiadają wprowadzony podczas pobierania numer licecnji

Wersia 2.0.9

Wersia wydania: 2020-03-16

  Naprawiono
  • obsługę błędu dla logowania do skrzynki IMAP

Wersia 2.0.8

Wersia wydania: 2020-03-13

  Dodano
  • zakładkę 'licencje' do firmy transportowej - lista licencji przypisanych do danej firmy transportowej
  Bezpieczeństwo
  • przeniesiono TachoBank2 z domeny tb2.totalcoding.pl na domenę produkcyjną tacho-bank.pl

Wersia 2.0.7

Wersia wydania: 2020-03-11

  Dodano
  • url do 'nazwa skrócona' w firmie transportowej
  • url do 'numer rejstarcyjny' i 'numer vin' w pojeździe
  • validację dat w kalendarzu
  • do pól domyślne wyświetlanych - pole 'nazwa skrócona'
  • pole 'firma transportowa' na listach: kadry, legalizacje tacho, badania techniczne
  • zakładkę 'licencje' do firmy zarządzającej
   - dodawanie i edycja licencji
   - przypisywanie firmy transportowej do licencji
  Usunięto
  • z pól domyślnie wyświetlanych - pola 'pełna nazwa firmy' oraz 'nazwa pojazdu'
  Naprawiono
  • sortowanie kolumn na listach z użyciem klauzuli 'union'

Wersia 2.0.6

Wersia wydania: 2020-03-10

  Dodano
  • pole 'firma transportowa' na listach: kierowcy, pojazdy oraz w tachoterminarzu: kierowcy, pojazdy a także w plikach nieprzypisanych
  • obsługę klauzuli 'union' do CI Query Builder
  • tryb 'maintenance' wraz ze stroną informującą o niedostępności serwisu
  Zmieniono
  • model pobierania danych dla list na bardziej zintegrowany i intuicyjny z możliwością łatwej rozbudowy
  • funkcję SQL date_diff_now usuwając wartość maxymalną
  Naprawiono
  • zapisywanie przesyłanego pliku przy braku kierowcy w bazie danych
  • zakres wyświetlania w tachoterminarzu dla pustych wartości oraz dla 'pokaż od'
  • zakres wyświetlania w tachoterminarzu 'pokaż od' dla superuser'a'

Wersia 2.0.5

Wersia wydania: 2020-03-06

  Dodano
  • zapis numeru licencji do bazy danych plików
  • pole numer licencji do listy plików nieprzypisanych
  • usuwanie znaków specjalnych i pojedynczego cudzysłowu z pól edycji firmy transportowej
  Naprawiono
  • obcinanie widoku tekstu z podwójnym cudzysłowem w polach edycji

Wersia 2.0.4

Wersia wydania: 2020-03-03

  Dodano
  • konfigurację skrzynki e-mail w firmie zarządzającej
  Zmieniono
  • parametry wejściowe funkcji wysyłającej sms via e-mail i parametry wszystkich referencji do niej

Wersia 2.0.3

Wersia wydania: 2020-03-02

  Dodano
  • usuwanie znaków specjalnych z nazwy ścieżki zapisywanych plików
  • komunikat do emaila powitalnego o czasie aktywności linka resetującego hasło

Wersia 2.0.2

Wersia wydania: 2020-02-28

  Zmieniono
  • użytkownicy wybierani do powiadomień widoczni są dla każdego użytkownika przypisanego do danej firmy zarządzającej
  Dodano
  • obsługę dwóch nowych formatów plików karty kierowcy:
   C_LASTNAME_NAME_MIDDLENAME_YYYYMMDD_HHMMSS.DDD
   LASTNAME NAME MIDDLENAME CARDNUMBER YYYY-MM-DD HH_MM_SS.DDD

Wersia 2.0.1

Wersia wydania: 2020-02-26

  Zmieniono
  • komunikaty powiadomień SMS
  Dodano
  • komunikat powiadomienia SMS o upływie terminu pobrania danych z karty kierowcy
  Naprawiono
  • zliczanie dni dla powiadomień - brakowało liczby ujemnej dla dni powiadomień innych niż karta kierowcy

Wersia 2.0.0

Wersia wydania: 2020-02-19

  • TachoBank2 - uruchomienie produkcyjne wersji beta

Nowy, lepszy, szybszy.

pro-ventura
shape shape